Hotel
 
   
 
   
   
  Osnovna namjena programa je:
  • naplata razgovora s javnog telefona (npr. telefona s recepcije)
  • naplata i izdavanje računa gostu, za korištenje sobnih telefona

Program omogućuje i vođenje evidencije za:

  • sobe usluge i cijene usluga hotela
  • goste i njihove prethodne posjete i izdane račune, komentare, napomene
  • rezervacije
  • trenutno prisutne goste, pružene usluge gostu
  • izdavanje ukupnog računa