WebServer
 
   
 
   
  Program je namijenjen za prezentaciju TelPro podataka na Intranetu, poput:
  • telefonskog imenika,
  • dolaznih i drugih poziva korisnika tel. broja,
  • telefonskih troškova.
Upiti-pretraživanja izvode se preko standardnih web browser-a.

Širok izbor opcija za postavljanje prava pristupa korisnika preko browser-a.

  • javni pristup
  • privilegirani pristup

TelPro WebServer za pristup podacima koristi OGI (OLE Gateway Interface) koji za razliku od CGI-a (Common Gateway Interface) pruža puno veću kontrolu HTTP-a, baze podataka i samog Servera. Ovisno o zahtjevu i pravima korisnika TelPro dinamički gradi HTML stranice.

   
  Opcije:
   
  Unos podataka preko browser-a, npr. prijava promjene telefonskog broja.