TelPro 2.8 CAM - Program za praćenje i analizu prometa preko telefonskih centrala je rješenje za pojedinačno, jedinstveno i po potrebi centralizirano provođenje kontrole troškova, opterećenja i načina uporabe resursa.
TelPro 2.8 PhoneBook - Program za stvaranje i održavanje telefonskog imenika.
TelPro 2.8 WebServer - Program za Intranet pristup TelPro bazama podataka.
TelPro 2.8 Hotel - Program za naplatu telefonskih troškova posjetiteljima hotela
   
 
TelPro je paket domaćih proizvoda. 
Primjenjene najnovije tehnologije čine ga otvorenim prema:
 • Linux, Unix, Mac i drugim okružjima s Java podrškom,
 • LAN/WAN, Intranet/Internet omrežjima,
 • drugim BDE/SQL/JDBC/ODBC podržanim bazama podataka,
 • raznovrsnim Text/Document/Spreadsheet formatima podataka,
 • drugim OLE/DDE aplikacijama.

I naravno, TelPro spremno očekuje 2000. godinu.

   
TelPro - zajednička svojstva:
   
 
 • Sučelje je izvedeno uz primjenu MicrosoftR WindowsR tehnologije.
 • Konteksno ovisne upute.
 • Relacijska baza podataka.
 • Pristup programu preko Login-a (Username, Password).
 • Više vrsti pristupa: Administrator, Unos podataka, Pregled podataka.
 • Pretraživanja (locate, search) zapisa uz zadavanje složenih uvjeta.
 • Izdvajanje zapisa upitom (query, filter) uz zadavanje složenih uvjeta
  pomoću zamjenskih simbola, logičkih, realcijskih i aritmetičkih operatora.
 • Ispisi na različite uređaje: ekran, pisač, fax ...
TelPro je otvoren prema drugim bazama podataka:

BDE (Borland Database Engine):

 • Native: Paradox, dBase, FoxPro, MS Access, ...
 • Borland SQL Links: Oracle, Interbase, DB2, MS SQL, Sybase, Informix, ...
 • ODBC: MS Access, ...

Query Engine:

 • QBE (Query By Example)
 • SQL (Structured Query Language)
   
Dodatne opcije:
   
  Višekorisnički mrežni pristup podacima.
Java obrasci za pregled, unos i ispis podataka.

Otvorenost prema drugim Windows aplikacijama:

 • OLE (Object Linking and Embedding)
 • DDE (Dynamic Data Exchange)

Ispisi u raznim formatima:

 • Microsoft RTF formatu,
 • HTML formatu,
 • Word Perfect i Word97 dokument formatu,
 • Adobe PDF formatu.

Export podataka u:

 • format baze podataka: Paradox, dBase
 • spreadsheet format: Quatro Pro, Excell, Lotus
 • tekst format: ASCII Fixed format, ASCII Delimited format